in Zijn kracht, Leef je mee?

Een Bijbeltekst uit je hoofd leren, waarom zou je dat doen?

Misschien vraag je het je wel af: is dat nou nodig?
Waarom zou je daar aan beginnen?
Op een begrijpelijke manier probeer ik uit te leggen welke waarde er ligt in het uit je hoofd leren van Bijbelteksten.
Nee. Ik verplicht je nergens toe.
Lees, toets (aan Gods woord) en neem als overdenking mee…

Waarde
De waarde van Gods woord, mogen we niet onderschatten.
Een tekst die je als je met de Bijbel bent opgevoed, waarschijnlijk wel kent is: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.
,,Ja maar” zeg je misschien wel ,,dat betekent nog niet dat ik het uit mijn hoofd moet kennen”.  Dat klopt.

Bemoedigen
En toch hè? Hoe meer je bekend raakt met de schrift, hoe meer je de verbanden gaat zien. Door Zijn woord kunnen we anderen bemoedigen. En wat is het waardevol als je dan niet eerst hoeft te gaan “graven in de Bijbel” naar een geschikte tekst. Juist als je teksten uit je hoofd mag kennen, kan er zo een tekst in je gedachten komen die bij de situatie past. En we hoeven daarbij niet op onze kennis te vertrouwen, maar God kan dit wél gebruiken.

Beproeving
Het kennen van teksten kan je ook helpen in momenten van beproeving. Zoals Paulus schrijft:

Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,
heen en weer geslingerd door de golven
en meegesleurd door elke wind van leer.
Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden.

Efeze 4:14

Er is zo veel wat ons aan het twijfelen kan brengen. Zo veel wat waarheid lijkt, maar het niet is. Veel wat misschien wel ‘aantrekkelijk’ of heel realistisch lijkt, maar niet gefundeerd is op Gods woord (of wat heel eenzijdig belicht wordt). Door Bijbelteksten die je uit je hoofd kent, kun je datgene wat je hoort en ziet, direct toetsen aan de waarheid. Zodat je niet in twijfel wordt gebracht of zelfs afdwaalt.

Gevaar
In 2 Petrus 2 las ik het volgende:
“Maar er zij ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. (…) En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden op hun verderfelijke wegen navolgen.

Daar schuilt het gevaar… Niet alles wat over Gods woord gezegd wordt is waar, ook al lijkt de persoon nog zo betrouwbaar en is deze er zelf heilig van overtuigd dat dit de waarheid is. Toets! datgene wat je hoort aan het woord. Ook als diegene zich daarbij baseert op een Bijbelvers.
Wij zijn zo snel geneigd om een Bijbelvers te interpreteren zoals het ons goed uitkomt. Maar dat hoeft niet de Bijbelse boodschap te zijn.

Juist als je meer van de schrift kent, hoor je het ook wanneer iemands uitleg tegen een andere tekst ingaat.
God spreekt zichzelf nooit tegen, maar wij als mensen kunnen wel een eenzijdig beeld van God hebben en uitdragen.

En nee, dan heb ik het niet over grote dingen, die duidelijk tegen Gods woord ingaan. Maar juist die kleine, subtiele verschillen die je niet opmerkt als je de Bijbel maar oppervlakkig kent. Waardoor je op een dwaalspoor gebracht kunt worden, terwijl je dit niet eens doorhebt.
Weet je de tekst nog? “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
Laat Zijn woord je de weg wijzen!

Verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien

1 Petrus 2:2

Afdwalen
En denk niet te snel: maar een hele groep mensen/die hele gemeente zegt dit, dan zal het toch niet zomaar onwaar zijn? “En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke weg navolgen”. Velen, staat er: vélen.
Een dominee, een voorganger, een spreker, een leraar, een zanger… ook zij zijn en blijven mensen die kunnen dwalen. Toets daarom wat je hoort aan het woord.
En nee dat kun je niet doen op basis van één tekst. Denk dus ook niet te snel dat je het zelf beter weet, maar bid, lees, en kén het Woord.
Zo ben je in staat om niet met ‘alle wind van leer’ mee te gaan.

Persoonlijk
Ten slotte kan een Bijbeltekst ook heel waardevol zijn in je persoonlijke leven.
Zo kun je niet alleen anderen bemoedigen, maar ook zelf kun je bemoedigd raken door de woorden van een tekst. Juist als je je overweldigd voelt, door alles wat er in je leven speelt, mag je rust vinden in Hem. En in de waarheid van Zijn woorden: “mijn tijden zijn in Uw hand”, “kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel”. Of juist als reminder: “Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.”

Het gaat ook niet om een ‘wettisch’ kennen: het kunnen opdreunen van een tekst. Maar doe dit uit liefde.
Liefde tot Hem aan Wie je het leven te danken hebt, liefde voor Zijn woord, liefde voor Zijn volk.
Leef uit liefde.

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Johannes 1:22

1 Reactie

  1. Het mooie van Bijbelteksten die je uit je hoofd kent, is dat je ze letterlijk altijd bij je hebt. Mooie tekst heb je daar geschreven trouwens, zowel letterlijk als figuurlijk;).

Geef een reactie