in Zijn kracht

Binnenstebuiten: God dienen met mijn kleding?

Misschien komt de titel je wat vreemd voor… Of ben je juist nieuwsgierig.
Huh? God dienen met mijn kleding?
Het gaat toch niet om uiterlijke wetjes en regels?
Nee, dat bedoel ik ook zeker niet.
“de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan”.

Niet wettisch
Als je me een beetje kent, dan weet je dat ik een hekel heb aan ‘wettischisme’. En mijn schrijven is dan ook niet bedoeld om jou de wet voor te schrijven. Ik ben geen haar beter en heb ook de wijsheid niet in pacht (alhoewel, de Bijbel zou ik toch zeker wel als wijsheid omschrijven 😊).
Ik schrijf niet om te vertellen hoe jij het moet doen, maar vanuit mijn eigen ervaring. En ik hoop dit te onderbouwen vanuit God woord: de Bijbel.

Identiteit
Of je je er nu bewust van bent of niet, met je kleding geef je een bepaalde boodschap af:
‘dit is wie ik ben’.
Je geeft een kleine weerspiegeling van jouw identiteit.

De laatste jaren is in mij het verlangen gegroeid om God te dienen in álle aspecten van mijn leven.
Ik ervaar dat dit verlangen voorzichtig mijn leven doortrekt, maar dit verlangen komt niet vanuit mijzelf. Vanuit mijzelf zijn mijn verlangens zo vaak gericht op mijzelf en op mijn eigen eer. Het is enkel genade dat de Heere mijn wil ombuigt. Het vervult mij met dankbaarheid, ontzag en liefde.

En vanuit die liefde, wil ik mijn leven zó leven dat God de eer krijgt.
“Niet ons, HEERE, niet ons,
         maar geef Uw Naam eer,
                   om Uw goedertierenheid, om Uw trouw.”
                             ~ Psalm 115:1

Dit verlangen om God de eer te geven in alles wat ik doe, is stukje bij beetje gegroeid en omvat zo steeds meer gebieden van mijn leven. Als ik me bedenk dat alles wat ik doe óf tot Zijn eer, óf tot Zijn oneer is, dan heeft dat gevolgen voor elk gebied in mijn leven, zo ook hoe ik mij kleed.
“Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” ~ 1 Korinthe 10:31

Modesty
In het Engels bestaat hier een mooi woord voor, wat niet één-op-één te vertalen is naar een Nederlands woord. Ik doel op het woord ‘modesty’, het betekent zoiets als: bescheidenheid, ingetogenheid, zedigheid, eerbaarheid.
Als ik nog even verder zoek, kom ik op de term: eerbiedwaardig. Een prachtig woord, maar niet heel gangbaar in onze dagelijkse taal 😉.

Modesty is not really about clothing, guys or your body.
It’s about Jesus,

and we need to be gloryfying Him in everything we do
– including how we dress!

Het gaat bij ‘modesty’ dus niet in eerste instantie om kleding, mannen of je lichaam. Het gaat erom dat we Jezus de eer geven in álles wat we doen, inclusief hoe we ons kleden. In de Bijbel worden we opgeroepen om te wandelen ‘op een wijze die de Heere waardig is’ (Kol. 1:10) en ook wordt er gevraagd: ‘dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid‘ (1 Thess. 4:4). Daar hoef ik weinig aan toe te voegen, toch..?

Ons lichaam niet van onszelf
We kunnen met ons lichaam niet zomaar doen wat we willen. Ons lichaam is er voor de Heere (1 Kor. 6:13) en het is de bedoeling dat we ons lichaam tot dienst van de Heere Jezus Christus gebruiken.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
U bent immers duur gekocht*. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” 1 Korinthe 6:19-20
*Duur gekocht = door het dierbaar bloed van Jezus Christus.

Het is dus niet ‘om het even’ hoe ik als Christen met mijn lichaam omga. Mijn lichaam is niet van mijzelf, maar wij worden opgeroepen om daarin God te verheerlijken.

“Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.” (1 Timotheüs 2:9-10)
Wat staat het hier mooi verwoord: ‘wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn’. Is dat zo? Belijden wij dat in ons leven?
Dan hoeven wij ons ook niet te schamen voor het evangelie (Rom. 1:16).
Dan zal ons hart uitgaan naar de Heere en willen we Hem dienen in alles wat we doen, zo ook in onze kleding.

Deze oproep wordt herhaald in 1 Petrus 3:3-5a “Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten.”

Als we ons als Christen kleden, moet ons sieraad dus niet bestaan in iets uiterlijks. We moeten dus niet de aandacht trekken naar een bepaald lichaamsdeel of bepaalde lichaamsdelen. Het is niet de bedoeling dat we ons eigen lichaam trots tentoon stellen. “wie roemt, laat hij roeme in de Heere (1 Kor. 1:31) en ook Spreuken 31:30 zegt: “Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” Ook las ik laatst ergens de uitspraak: “je moet niet etaleren wat niet te koop is”. – Denk daar even over na 😉.

Waarom zou je etaleren, wat niet te koop is?

Binnenstebuiten
In eerste instantie gaat het dus niet om het uiterlijk, maar om hoe het in ons hart is. Is het ons grootste verlangen om God te dienen? Met heel ons leven?
Dan heeft dat gevolgen voor ons leven en hóe we ons leven leven. “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering” (Matt. 3:8/ Luk.3:8). Zoals ik eerder al schreef is je kleding een weergave van je identiteit. Als Christen mag (of moet zou ik eigenlijk liever zeggen) het dus ook tot uiting komen wie je bent en Wie je volgt. Aan de buitenkant mag je iets laten zien van jouw verlangen om Christus te volgen en te dienen.

Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen:
“Do I want to live like society’s standards of modesty?
Or do I want to live like Gods standards of modesty?“.
Vrij vertaald: wil ik volgens de maatstaven van onze maatschappij leven? Of volgens de maatstaven die God geeft?

Nu vraag je je misschien af: ja maar wélke maatstaven zijn dit dan?
Hoe pas je dit concreet toe? Welke maatstaven houd jij aan? en waarom?
Dat zal ik beschrijven in een volgend artikel. Houd mijn website in de gaten!

Heb jij nou een vraag/ opmerking die je graag beantwoord ziet in de volgende blog? Laat het me weten, ik ben benieuwd!

In Wie vind jij je identiteit? En laat je die binnenkant naar buiten schijnen?

Geef een reactie